گیجگاهی

  • ۰
  • ۰

چقدر مگه میتونم برای موندنشو نرفتنش،اصرار کنم...

مثلا اگر دوستم داشت که اصلا به رفتنش فکر نمیکرد...

دلم میخواد کلی بنویسم ولی حسش نیست...بیشتر دلم میخواد گریه کنم....


  • دلآرام 🌼
  • ۰
  • ۰  • دلآرام 🌼